Wat doen we?

Accountants
De dienstverlening in de accountancy verandert in een razend tempo. U kunt er bij ons altijd op vertrouwen dat altijd wij u de meest actuele informatie geven. De bespreking van een jaarrekening (een belangrijke en gekoesterde traditie) vinden wij overigens een goed moment om vooruit te kijken in plaats van achteruit. Wij staan u graag bij met

 • controle van jaarrekeningen
 • beoordelen van jaarrekeningen
 • samenstellen van jaarrekeningen
 • opstellen van resultaten- en liquiditeitsprognoses
 • opstellen van tussentijds rapportages
 • begeleiding bij financieringsvraagstukken en -aanvragen
 • adviseren bij verkoop, overname, fusies en splitsingen
 • begeleiding van startende ondernemers
 • advisering bij keuze van rechtsvorm
 • due diligence
 • waarderingsvraagstukken

 

Belastingadviseurs
De belastingwetten wijzigen ieder jaar en een goed en actueel fiscaal advies is voor iedere ondernemer noodzakelijk. Wij houden natuurlijk onze kennis op peil om u pro actief met adviezen te kunnen bijstaan over:

 • fiscale controle en beoordelen van jaarrekeningen
 • advisering omtrent rechtsvorm
 • advisering bij verkoop, overname, fusies en splitsingen
 • fiscale planning en begeleiding
 • estate planning
 • advisering bij gouden handdrukken en afkoopsommen
 • advisering bij werknemersparticipaties

 

Administratieve dienstverlening
Onze administratieve dienstverlening is er zowel online als hands-on voor:

 • (online) boeken van de administratie
 • uitbesteden van het voeren van de administratie
 • controle van de gevoerde administratie
 • opstellen tussentijdse rapportages
 • advisering over de inrichting van de administratie

Salarisadministraties
Het voeren van een salarisadministratie is een specialisme geworden. Onze professionals voeren graag voor u de salarisadministratie en adviseren u over de problematiek met betrekking tot:

 • het voeren van salarisadministratie
 • het verwerken van salarismutaties
 • het aangaan en aanpassen van arbeidsovereenkomsten
 • toepassing van de fiscale beloningsregels