Linda Splinter

Partner
Accountant
Belastingadviseur

Wat is je functie en wat doe je dan precies?
Accountant en belastingadviseur. Ik ben als partner lid van het MT en vanuit die rol betrokken bij de organisatorische kant van GT Bunck. Mijn primaire functie is met name gericht op het vaktechnische gedeelte. Ik neem het door mijn collega's uitgevoerde werk door, beantwoord vragen, maak aanpassingen en neem beslissingen. Dat is op het gebied van het opstellen van jaarrekeningen en fiscale aangiften. Ik ben er verantwoordelijk voor dat een jaarrekening dan wel fiscale aangifte goed en volledig naar een klant wordt verstuurd. Verder bestaat een groot deel van mijn functie uit het functioneren als vraagbaak voor zowel collega's als klanten. Ik ben veel bezig met het geven van adviezen. 
 
Wat was je eerste baantje?
Bij Zwitserleven op de afdeling risicoherverzekeringen en winstdeling. Ik heb daar met name berekeningen/vastleggingen op het gebied van risicoherverzekeringen (grote pensioenfondsen die de eigen risico's elders onderbrengen) verricht (nagaan of de afgesproken premie etc. aan de klant in rekening werd gebracht, alsmede het afhandelen van claims).
 
Wanneer wist je wat je wilde worden als groot was? Wat was dat?
Op school vond ik de vakken economie en handelswetenschappen heel erg leuk. Ik had alleen geen idee wat ik daarmee zou willen/kunnen. 
 
Hoe ben je bij GT Bunck terecht gekomen?
Door op een advertentie te reageren ben ik, via een wervings- en selectiebureau, bij De Zeeuw & De Keizer terechtgekomen. Daar leerde ik Gert kennen. Op het moment dat Gert voor zichzelf besloot te beginnen ben ik met hem mee gegaan.
 
Wat is zo leuk/bijzonder aan jouw vak? 
Vaak denkt men dat het opstellen van de jaarrekening het meest voorkomende werk is wat we doen, dus terugkijken naar het afgelopen jaar. Ik vind het zelf altijd heel erg leuk om juist niet terug maar vooruit te kijken. Ik hoef de ondernemer niet te vertellen hoe het afgelopen jaar is geweest, dat weet die ondernemer heus wel. Ik kan een veel grotere bijdrage leveren door aan te geven hoe je het nieuwe jaar ingaat. Ik vind het erg leuk om zeer nauw bij mijn klanten betrokken te zijn en ook echt van de hoed en de rand te weten. Dan kan ik een ondernemer echt bijstaan met raad en daad.
 
Wiens balans zou je graag eens willen opmaken? 
De belastingaangifte van Edwin Evers. Hij is elke morgen op de radio, heel Nederland kent hem en toch hoor je verder niet heel veel over Edwin. Het lijkt mij een ontzettend leuke man die heel gewoon is gebleven
 
Welke opleiding heb je gedaan?
MBA en SPD. Vervolgens heb ik de opleiding tot AA-accountant gedaan. Na het afronden van mijn stageverplichtingen en inschrijving in het accountantsregister heb ik de opleiding AA-Belastingaccountant gedaan om af te sluiten met de opleiding CB-Belastingadviseur en opname in het register van belastingadviseurs.
 
Als accountant of fiscalist moet je elk jaar bijgeschoold worden, vertel eens wat over je bijscholing van het afgelopen jaar.
Ik heb het afgelopen jaar diverse bijscholingen op het gebied van fiscale ontwikkelingen gevolgd. Met name wijzigingen in de BTW en loonheffingen zijn onderwerpen die mij erg aanspreken. Ik ben goed op de hoogte van wijzigingen in de BTW en loonheffingen wetgeving, waaronder de reisbureauregelingen de werkkostenregeling. Ik vind het erg leuk om mijn kennis over specifieke fiscale onderwerpen uit te breiden.  Uiteraard ben ik ook bezig met mijn ontwikkeling als accountant en als persoon. De nieuwe regels omtrent de samenstellingsverklaring en de wijzigingen in het jaarrekeningenrecht zijn onderwerpen waar ik het afgelopen jaar veel mee bezig ben geweest.
 
Naast wie zou je wel eens in het vliegtuig willen zitten. Waar gaan jullie naartoe?
Naast John de Mol. Ik heb er veel bewondering voor hoe deze man zijn ideeën weet om te zetten in ontzettend succesvolle programma's. Het vliegtuig zal naar Amerika gaan. Voor John zodat hij nieuwe onderhandelingen over zijn programma's kan voeren, voor mij om lekker vakantie te vieren.

Vertel eens iets verrassends over jezelf.
Ik ben een echte huismus. Ik vind het heerlijk om thuis te zijn, liefst met alle leden van ons gezin.