Privacy en cookies

Vertrouwen en zorgvuldigheid
Een duurzame en vertrouwde (klant)relatie kan alleen bestaan als GT Bunck zorgvuldig met uw gegevens omgaat. Gegevens die voor een belangrijk deel ook persoonsgegevens zijn. Leveranciers, relaties en medewerkers hebben er recht op dat GT Bunck zorgvuldig met hun gegevens omgaat. GT Bunck heeft binnen de kaders van de privacywetgeving specifiek beleid ontwikkeld voor de bescherming van persoonsgegevens.

Uw privacy binnen GT Bunck
GT Bunck stelt zich als doel vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. GT Bunck houdt zich aan de relevante wet- en regelgeving en aan de (verwerkers)overeenkomsten die zij met leveranciers en klanten heeft afgesloten. Het privacybeleid van GT Bunck wordt geëffectueerd in overeenkomsten, gedragsregels en beveiligingsmaatregelen. Daarbij maakt het niet uit van wie GT Bunck persoonsgegevens verwerkt of de wijze waarop deze gegevens worden verwerkt. Hoe GT Bunck omgaat met uw persoonsgegevens is vastgelegd in het document ‘Uw privacy binnen GT Bunck’.

Uw rechten
GT Bunck verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend als dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor het nakomen van overeenkomsten die GT Bunck met u of uw werkgever heeft gesloten. Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u het recht daarover geïnformeerd te worden. Daarnaast heeft u recht op inzage, rectificatie en het aantekenen van bezwaar. Meer informatie over uw rechten, leest u in het document ‘Uw privacy binnen GT Bunck’ .

Website en cookies
De website van GT Bunck, die u nu bezoekt, is beveiligd. De persoonsgegevens die u via de website of per e-mail aan GT Bunck verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel, zoals het reageren op informatievragen. Na afhandeling van uw verzoek worden deze gegevens verwijderd. Daarnaast maakt GT Bunck gebruik van cookies. Meer informatie over cookies leest u in het document ‘Cookies door GT Bunck’.

Contact
Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor GT Bunck Accountants Belastingadviseurs de verantwoordelijke is. Heeft u vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot uw privacy dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van GT Bunck e-mail: privacy@GTBunck.nl