Lagere BTW correctie voor oudere personenauto

Er is de laatste jaren veel te doen geweest over de forfaitaire BTW bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak. Deze bijtelling was een afgeleide van het bijtellingspercentage in de inkomstenbelasting. Er wordt nog steeds geprocedeerd over de vraag of dit is toegestaan.

Om naar de toekomst toe aan alle onzekerheid een eind te maken is sinds 1 juli 2011 een nieuwe regeling ingevoerd, die er op neerkomt dat de correctie wegens privégebruik 2,7% van de catalogusprijs van de auto bedraagt. Voor oudere auto's geldt echter een lager correctiepercentage van 1,5%.

Een auto komt voor deze regeling in aanmerking als die vijf jaar of meer geleden (inclusief het jaar van ingebruikneming) in gebruik is genomen in de onderneming. Het fiscale voordeel voor de ondernemer kan aanzienlijk zijn, en bedraagt al snel meerdere honderden euro's per jaar.