Onbevoegde inspectie?

De Belastingdienst kent een aantal eenheden, die ieder in een bepaald gedeelte van Nederland hun werkzaamheden verrichten. Maar sommige zaken worden voor heel Nederland op één centrale plek afgehandeld.

Eén van die werkzaamheden betreft de controle op het privégebruik van de auto van de zaak, de bekende bijtelling privégebruik. Die controle vindt plaats door het Landelijk Coördinatiepunt Auto te Doetinchem. Een naheffingsaanslag (omdat ten onrechte geen bijtelling heeft plaatsgevonden) wordt opgelegd door de inspecteur van de Belastingdienst Oost/ Landelijk Coördinatiepunt Auto. De vraag is of dat wel kan als de belastingplichtige niet in het werkgebied van de Belastingdienst Oost woont. De aanslag zou dan door een onbevoegde inspecteur zijn opgelegd en daarmee ongeldig zijn. Sommige rechters delen die mening, andere niet. De zaak zal uiteindelijk door de Hoge Raad worden beslist.

Het is verstandig voor wie een naheffingsaanslag van de Belastingdienst Oost/ Coördinatiepunt Auto heeft ontvangen, maar niet in het werkgebied van de Belastingdienst Oost woont, om bezwaar te maken tegen deze aanslag. Er is een kans dat die aanslag door de Hoge Raad richting prullenmand zal worden verwezen. Staat uw aanslag dan echter onherroepelijk vast dan kunt u niet meer van zo'n voor u gunstige beslissing profiteren.