Nieuwe WOZ-waarde voor erfgenaam

De WOZ-waarde van een woning wordt fiscaal bezien steeds belangrijker. Zo wordt de WOZ-waarde  ook toegepast voor de erf- of schenkbelasting.

Bij een schenking of vererving van een woning wordt uitgegaan van de WOZ-waarde in het jaar van verkrijging. Vanaf 2012 kan echter ook worden uitgegaan van de WOZ-waarde voor het jaar volgend op dat van de verkrijging Hier moet in de aangifte erf- of schenkbelasting wel uitdrukkelijk voor worden gekozen.

Deze regeling geldt dus niet voor verkrijgingen vóór 2012. De Rechtbank in Haarlem heeft echter onlangs beslist dat de regeling ook mag worden toegepast op verkrijgingen van vóór 2012.